Parlays
Golfers (81)

PrizePicks Parlay

Parlay

Win big with our PrizePicks Parlay Builder!

Parlay

PrizePicks Parlay

Win big with our PrizePicks Parlay Builder!

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Young v C. Smith v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+550
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Young v C. Smith v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+550

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+550
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+550

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+500
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+500
Offer

Bet $10, Win $200 if either NBA team hits a three-pointer

BetMGM Sportsbook
Offer

Bet $10, Win $200 if either NBA team hits a three-pointer

BetMGM Sportsbook

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Smith v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+300
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Smith v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+300

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v P. Reed v V. Hovland v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+550
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v P. Reed v V. Hovland v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+550

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+250
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+250

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v J. Thomas v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+400
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v J. Thomas v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+400

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+275
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v B. Watson v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+275

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+225
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v K. Na v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+225

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Kirk v D. Riley v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+275
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Kirk v D. Riley v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+275

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+500
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v S. Burns v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+500

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+700
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v M. Pereira v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+700

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+250
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v M. Homa v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+250

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+400
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v J. Niemann v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+400

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+300
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v G. Woodland v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+300

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+330
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Cink v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+330

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+600
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v A. Ancer
Best Bet
DraftKings
+600

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+650
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v T. Hatton
Best Bet
DraftKings
+650

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira
Best Bet
DraftKings
+600
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v J. Thomas v W. Zalatoris v R. McIlroy v B. Watson v M. Pereira
Best Bet
DraftKings
+600

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+275
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v T. Hoge
Best Bet
DraftKings
+275

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v J. Niemann
Best Bet
DraftKings
+500
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v P. Reed v B. Wiesberger v V. Hovland v K. Na v J. Niemann
Best Bet
DraftKings
+500

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v S. Cink
Best Bet
DraftKings
+300
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v C. Kirk v M. Fitzpatrick v D. Riley v S. Burns v S. Cink
Best Bet
DraftKings
+300

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v M. Homa v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+450
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v M. Homa v M. Kuchar
Best Bet
DraftKings
+450

PGA Championship

Golf
Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v M. Homa v G. Woodland
Best Bet
DraftKings
+400
Golf

PGA Championship

Tournament Six Shooters v T. Gooch v C. Young v C. Smith v M. Homa v G. Woodland
Best Bet
DraftKings
+400